SDH Zdíkovec se zapojil do soutěží ŠHL

 

Po okrskové soutěži v Račově se družstvo mužů SDH Zdíkovec rozhodlo pokračovat v tréninku s cílem účasti na soutěžích Šumavské hasičské ligy (dále  ŠHL) nebo na soutěžích Poháru velitele územního odboru Prachatice HZS Jč. kraje. U obou akcí se soutěží v požárním útoku, mají podobná pravidla. Soutěží muži i ženy, leckdy program doprovází i děti. Asi jediný rozdíl je v  tom, že oproti Poháru velitele ÚO není u ŠHL povinné použití přetlakového ventilu. Našim cílem bylo předvést výborné útoky s odpovídajícími časy a nasbírat cenné zkušenosti. Samozřejmě nás také zajímalo, jaké útoky provádí opravdu kvalitní družstva soupeřů.

 Po počátečních problémech s tréninkem a naší technikou jsme vyrazili poprvé dne 23. 6. 2007 na noční soutěž do Svaté Maří. Této výborné soutěže se zúčastnilo třicet družstev mužů. Okrsek Zdíkov kromě Zdíkovce též zastupovalo družstvo Putkova. Po takřka „šťastném“ nasazením koše těsně nad kádí jsme útok zaběhli v čase 42,71 sec.  Rozhodčí po chvíli váhání zdvihl bílý praporek a tento pokus nám uznal. Celkově nám patřilo 24. místo. Týden poté 30. 6. 2007 jsme jeli vyzkoušet soutěž poháru velitele ÚO Prachatice do Vimperka . Ze 17. soutěžních týmů nám patřila 11. příčka za čas 34,55 sec. Týden na to 7.7.2007 jsme vyrazili na pohár starosty do Budilova. Opět se jednalo o soutěž v rámci ŠHL. Podklouznutí u rozdělovače a nespojení hadic „C“ znamenalo konec nadějí na slušný výsledek. Poprvé jsme dostali N – neplatný pokus. Stejnou smůlu jsme si vybrali též 21. 7. 2007, když jsme poprvé vyjeli mimo okres Prachatice, a to do obce Nišovice. Vedení jsme roztáhli, ale pro nespojení savic v časovém limitu nám rozhodčí ukázal červený praporek. Na několik soutěží ŠHL  - v Přechovicích dne 28.7.2007 a dne 25. 8 2007 v Dolanech -  jsme z důvodů dovolených a jiných prázdninových aktivit nevyjeli. Místo soutěže ŠHL 18.8.2007 v Sudoměři jsme zkusili štěstí  na soutěžích okresu, a to ve Lčovicích na nástřikové terče - zde   na již rozbahněné trati a potížích s nastříkáním byl dosažen čas 46,96 sec. A dále na noční soutěži na sklopné terče  v Prachaticích, kde se nám podařil lepší čas, a to 34,20 sec. V obou případech nám patřila devátá příčka. Vše směřovalo k datu 1.9.2007. To se uskutečnila naše „skoro domácí“ soutěž ŠHL  na Stachách. Na této soutěži měla premiéru naše silnější požární stříkačka – PS12 o objemu 1 500 cm3. Na Stachy se sjelo 18 týmů mužů. Z našeho okrsku nás opět „doprovodil“ Putkov. Naše „štěstí“ na neplatné pokusy pokračovalo i na Stachách. Pod silnějším tlakem v hadicích vylétla hadice „B“ z rozdělovače a již se ji nepodařilo nasadit zpět.     8. 9. 2007 jsme se vydali zlomit sérii N-pokusů   do Bohumilic  na další soutěž ŠHL. Přijela výborná konkurence 25 družstev mužů. Konečně se nám podařil požární útok, a to v čase 25,95 sec. Což znamenalo konečné 15. místo. Někteří soupeři nad tímto časem uznale pokývali hlavou. Poslední soutěž tohoto ročníku ŠHL se uskutečnila v Kalenicích dne 15. 9. 2007. Zařazeni jsme byli do kategorie B, která soutěžila na široké hadice – B75 a C52. Za základnou při rozběhu vypadlo levé „Céčko“ z rozdělovače. Snaha zasadit ho zpět nás stála lepší čas a umístění, ale nakonec se povedlo útok dokončit v čase 36,61 sec., což v konečném hodnocení znamenalo 20. místo z 28. startujících.

Závěrem je třeba zhodnotit tento ročník. Účastnit se poprvé takového objemu soutěží vyžaduje čas a chuť všech soutěžící a náhradníků v družstvu. Je třeba také poukázat na hledisko finanční – placení startovného, nákup výzbroje a výstroje apod., s nímž nám pomohl velitel sboru p. František Cais. Nákup nových savic a dalších součástí techniky jsme ale  řešili „ze své kapsy“. V některých soutěžích jsme zaplatili tzv. „nováčkovskou daň“. Také jsme se přesvědčili, že se z některými týmy můžeme směle rovnat. Např. již zmíněný čas 25,95 sec. z Bohumilic nás  utvrdil v tom, že naše snažení má smysl.

Družstvo SDH Zdíkovec nastupovalo nejčastěji ve složení: Koš – Václav Doule, savice – Martin Cwienczek, strojník – Lukáš Jerling, roztáhnutí hadic „B“ – Martin Kantner, rozdělovač – Vítězslav Kůs, proudy – Jan Doule a Vojtěch Bláhovec.  V případě neúčasti někoho z uvedených zaskočili Ladislav Cais a Zdeněk Jerling ml. Radami a zkušenostmi byl nápomocný p. Karel Tomášek.

Na závěr je  nutné poděkovat zdíkovským, stašským hasičům za prvotní řešení našich problémů. Také je třeba zmínit poděkování hasičům z Kvildy. Zdíkovským děkujeme za  různá zapůjčení základny, opasků, savic a další techniky apod. Stašským patří náš dík při umožnění tréninku na jejich cvičišti na autobusovém nádraží, dále za půjčení členů do družstva, kádě a základny. Kvildským hasičům při ukončení jejich činnosti děkujeme za dar stříkačky a dalšího materiálu. Podařilo se nám také sehnat vyřazenou sanitku, jejíž motor a některé díly z kvildské stříkačky jsme použili při stavbě stříkačky PS12 o objemu 1 500 cm3. Za pomoc patří náš velký dík p. Vladimíru Jírovcovi z Benešovy Hory.

Zde  je naše vize do dalších let. Nadále se chceme zúčastnit uvedených soutěží, samozřejmě prvotní je okrsek Zdíkov – soutěž a námětové cvičení. Snažíme se dát dohromady družstvo žen a v horizontu roku nebo dvou bychom rádi sestavili kvalitní B – družstvo mužů.

                                                                   

                                                                                  Autor: MaK

 

zpět