130 let zdíkovského sboru

 

V sobotu dne 7. června slavil zdíkovský sbor 130 let své organizované činnosti. Na tuto slavnost byl samozřejmě pozván i náš sbor ze Zdíkovce. Bohužel z nedostatku času a přebytku pracovních činností  se k naší Avii dostavila všeho všudy tato posádka: velitel Fanda, Honák, šofér Pejša, já, Matýsek. Ve Zdíkově nás ještě doplnili velitel okrsku Jaroslav Bartůšek st. a  Kája Tomášek. Mohlo nás být více, ale jeden z členů byl poslán zpět domů pro nevhodnou obuv.

Zdíkovských oslav se zúčastnily sbory nejen zdíkovského okrsku, ale i sbory okolní – Stachy, Sv. Maří, Čkyně apod. Prvním bodem programu byl pochod od hasičárny k místnímu kostelu,  za doprovodu mažoretek a dechovky z Vimperku pod vedením p. Staňka. V kostele nás očekával p. farář, který odsloužil slavnostní mši, při které posvětil nový prapor zdíkovského sboru. Po mši následoval pochod před obecní úřad, kde proběhly proslovy p. starosty a dalších hostů. Po skončení projevů následoval oběd a pohoštění v blízké hospodě u p. Novotného za „muzicírování“ vimperské dechovky a pochodu mažoretek, posléze kapely UNIKOL.

Bohužel se na nás navalily další neodkladné aktivity a většina z nás opustila místo oslav během odpoledních hodin. Zábava určitě pokračovala i tak, a to do nočních hodin.

Těšíme se na příští rok, kdy pro změnu máme výročí my.

                                                                                                                                     MaK   

 

 

zpět