Zdíkovecké slavnosti piva

Když 21. června 2008 vysvitlo nad kopcem „Branšák“ sluníčko, znamenalo to nejen z dalších skoro letních dnů, ale i datum další hasičské akce ve Zdíkovci  - 2. ročníku pivních slavností. Toto datum nemělo nic společného s letním slunovratem, i když se dá říci, že po nejdelším dni v roce měla následovat ještě delší noc…..

Již od brzkého rána místní hasiči pod vedením zkušeného velitele Fandy „Šárkána“ Caise chystali na půjčené louce stany, stoly, oplocení, výčepní auto apod. Nejvíce se přítomní těšili na příjezd auta Strakonického pivovaru, které mělo dovézt tekutý poklad - neboli 25 sudů plných zlatavého moku. Jednalo se o 11, 12, 12 kvasnicovou a nový chuťový zážitek v podobě 13 polotmavé - Klostermann. Po příjezdu auta na místo oslav začali přítomní „chytat slinu“ - resp. doufat, že budou rychle naraženy sudy a hlavně přijde řada na první košt..

Samozřejmě nechyběl stánek s něčím tvrdším, hlavně se „šňapsem“ od Majky Bláhovců - Blutwurz, dále samozřejmě tradiční výrobky firmy STOCK Plzeň, něco pro děti v podobě několika druhů limonád  apod. Vedle tohoto stánku zbylo místo pro něco na zub - zde se peklo a nabízelo masíčko a klobásky mistra Matese, nakládaný hermelín a utopenci. Děti zde dostaly chipsy, tyčinky oříšky apod.

Kolem třetí hodiny akce oficiálně začala. Místní domorodci a přespolní se začali postupně scházet. Nakonec z toho byl docela „frmol“, jelikož bylo prodáno přes 400 lístků. Nechyběl tradiční kapelka UNIKOL, která hrála přítomným až do rána průřez celým hudebním žánrem.

Program dále rozšířily některé originální soutěže. Např. držení tupláku s vodou na čas vyžadovalo nejen silnou ruku, ale podobně silnou vůli. Největší „držáci“ vydrželi držet tento „krýgel“ přes 6 minut, i když se při tom podle „Šarkánových“ slov kroutili jak hadi… Dále nechyběly tradiční chůdy, skoky v pytlích a v mimořádné motivaci každého mužstva i soutěž v tahání lanem…Naši nejmenší zase ku příkladu sbírali šišky na čas…

V jedné přestávce mezi hraním a soutěžemi též vystoupil dívčí taneční soubor z Čestic, který přítomným ukázal něco z lidových tanců. Vystoupení bylo velmi pěkné a po zásluze byla děvčata odměněna vřelým potleskem.

Nejkratší noc v roce se postupně změnila v ranní svítání a louka se postupně vylidnila. Masíčko bylo snězeno,  ještě více piva než loni bylo vypito ( i když  asi většina byla  i „vyloučena“ k blízkým keříkům…), bylo to kolem 20 sudů… A když bylo půl osmé ráno, tak posilněni kávou z blízké pumpy se rozcházeli  zbylí „posledňáčci“…

Děkujeme všem, kteří si k nám našli cestu. I příslušníkům ostatních zborů - Nového Dvora, Lhoty, Zdíkova a také „pařmenům“ ze Stach a „tahounům“ z Benešovy Hory, kteří nám vydatně pomohli vyprázdnit sudy….

Těšíme se na další rok. Rok našeho výročí přinese též 3. ročník slavností. Tímto jste všichni srdečně zváni.

                                                                                                                        MaK

 

 

zpět