Pravidelná výroční schůze

Na den 29. listopadu připadl opět den bilancování a ohlédnutí se za pomalu končícím rokem 2008. U Vondrků se otevřela zadní místnost, prostřely se stoly, vyhodili se místní i přespolní „nehasičtí štamgasti“ a přestalo se kouřit. Následně se dostavilo na třicet hasičů v čele s velitelem Fandou „Šarkánem“ Caisem. Nechyběl velitel okrsku Jaroslav Bartůšek a starostové – obecní: p. Kantořík a hasičský: p. Žižka.

Fanda si vzal na úvod slovo a zhodnotil celý náš rok plus nastínil věci budoucí. Zejména hláška o tom, že hasiči po roce opět chystají Mikuláš s čerty pro čerty přinutilo přítomné k úsměvu. Ale jinak se dá celkově říci, že se hlavně děkovalo. Děkovalo se všem, hlavně sponzorům, obecnímu úřadu za provedení 2. fáze opravy hasičárny – zateplení fasády. Ale hlavní dík patřil zdíkoveckému rodáku p. Petru Lampovi. Díky němu, resp. jeho daru ve prospěch hasičů jsme mohli technicky vylepšit naši soutěžní stříkačku, takže po technické stránce jsme s ostatními týmy konkurenceschopní.

P. Lampu zmínil ve svém referátu o naší sportovní činnosti (začínající slovy: Vážené hosté…) i Honza Doule. Zmínil také soutěže, kterých jsme se zúčastnili, a námi dosažené nejlepší časy.

Po slovech obou starostů následovala víceméně klidná diskuze s minimem příspěvku a poté se postupem času z klidné schůze stala typická hasičská akce, která pokračovala až do brzkých ranních hodin.

Tak holt zase příští rok a s ještě lepším hodnocením.

                                                                                                                   

        MaK 

 

 

 zpět