Schůze po roce

Jakmile se protáhnou večerní stíny, změní se čas na zimní a komáři přestanou štípat, nastane čas na bilancování letošního roku v rámci činnosti SDH Zdíkovec. Jelikož vše podstatné již bylo vyřčeno velitelem sboru Fandou „Šarkánem“ Caisem na slavnostním setkání ku sto letům sboru, přeci jenom se našlo nějaké to „zblo“ na pravidelnou výroční schůzi. Většinou to, co Fanda zapomněl říci, nebo si na to posléze vzpomněl, a to většinou z důvodu pravidelné konzumace „13“ Klostermanna…. J

 Takže U Vondrků se jako jedna z nekončících činností sboru uskutečnila pravidelná výroční schůze, tentokráte volební. Naše hlasy padly na úrodnou půdu. Většinou se volilo manifestačně J, takže byli potvrzeni stávající „oficíři“ našeho sboru.  Velitelem i přes vlastní odpor zůstal nadále Fanda, naše příspěvky nadále vybírá Ivana Caisů. Asi jako jediná  v širém okolí nadále „starostuje“ Jana „Doulina“ Doulová, Helča Samců za nás za všechny „jedná“. A Vojta Bláhovec je toho času dočasně trvalým zástupcem velitele.

Na naší schůzi opět nechyběli tradiční hosté okrsku ve složení: velitel okrsku – p. Bartůšek (kterému přejeme brzké uzdravení po poranění páteře..), starosta okrsku – p. Žižka, velitel zdíkovských hasičů – p. Závora a starosta veškeré obce zdíkovské p. Kantořík. Naši hosté nám popřáli k výborné aktivní činnosti sboru SDH Zdíkovec a dále úspěšný rok 2010/05…

Zdeněk Jerling st. nás poté seznámil se stavem naší pokladny, která se v časech bídy dokonce udržela nad vodou…(Nepadli jsme do černých čísel, tak to fakt potěší, Ivča nás dokonce nevytunelovala....J). A to opět díky sponzorům – p. Lampovi a p. Hýskovi z firmy AUTO-BASE Praha.

Diskuze se podruhé za sebou stala pouze formalitou, takže Fanda řádně schůzi ukončil a poručil Becherovku a klobásku k pojezení. (Dokonce si nikdo nedal přes „hubu“, taková tu vládla harmonie…J ) Posléze dorazil nadporučík hvězdné pěchoty Česko-slovensko- uherské SUPERSTAR Pepa „Benžo“ Beneš, který již od svého vozidla do dveří hospůdky přišel s písní „Co jste hasiči, co jste dělali….!!!!“  na rtech.. Takže za zvuků, které aktivně vyluzoval Martin Korlus na harmoniku, se „békalo“ a Becherovka byla na prvním stupni „picí“ aktivity…. Naštěstí nedošlo na „žito“ v podobě Jacka Danielse… To by fakt byla patálie…

Tak za rok ve naší hospůdce zase se sejdeme. Tak ať se velitel Fanda má čím chlubit i v roce 2010…

                                                                                                                           MaK

zpět