Výroční schůze SDH Zdíkovec

 

Rok utekl jako voda a přišel 7. den měsíce prosince 2007. V tento den se v hospůdce U Vondrků ve Zdíkovci konala pravidelná výroční členská schůze SDH Zdíkovec. Jak se již stalo zvykem, na tuto schůzi zavítal též starosta obce Zdíkov – p. Kantořík spolu s p. Žižkou a p. Rundou – zástupci hasičů za okrsek Zdíkov. Samozřejmě nechyběl náčelník sboru Jaroslav Bartůšek, velitel František Cais a na třicet členů SDH Zdíkovec a dalších hostů.

 Úvodem si vzal slovo František Cais, přivítal všechny přítomné a představil hosty. Dále nastínil program schůze. Poté si vzal slovo starosta obce p. Kantořík, který vyjádřil poděkování za činnost SDH Zdíkovec a popřál všem úspěšný rok 2008. K tomu se připojil i p. Žižka.

 Úkolem schůze je zhodnotit uplynulý rok na poli činnosti SDH Zdíkovec. Většina akcí, pořádané zdíkoveckými hasiči, se podařila. Asi nejlépe dopadly 1. Zdíkovecké slavnosti. Na dobré jídlo, pití a zábavu našel cestu velký počet domácích tak i přespolních.

 V roce 2007 se družstvo mladších mužů zúčastnilo více soutěží, tak se také hodnotila činnost soutěžní. O soutěžích, tréninku, prvotních potížích pojednával samostatný referát, který v  mé „pracovně –služební“ nepřítomnosti, přečetl Jan Doule.(článek referátu)

Dalším bodem programu byla diskuze.  V diskuzi se objevují jak otázky hasičské, (např. pokračující rekonstrukce hasičské zbrojnice, problematika soutěžní činnosti apod.) tak ve větší míře otázky obecní a komunální. Diskuze bývá zpravidla bouřlivá a dlouho se debatuje o každém problému.

 Po vyčerpání dotazů a odpovědí oficiální program schůze skončil. Poté začala volná zábava. Za zvuků harmoniky, zpěvů písních lidových a hasičských a s půllitrem pěnivého moku na stole pokračovala schůze až do třetí hodiny ranní. Tak naše setkání skončilo a my se těšíme na další rok. Věříme, že 2008 bude stejně dobrý nebo lepší než rok letošní.

 

                                                                                                                           Autor: MaK

 

zpět