Soutěžní činnost SDH Zdíkovec

 

 V roce 2007 se ve Zdíkovci dala dohromady parta kluků, kteří si našli oblibu v hasiččině, zejména v disciplíně požárního útoku. Tato parta našla hlavní motivaci a cíl po okrskové soutěži -  účast na několika závodech ŠHL nebo Poháru územního ředitele HZS Prachatice.

 Rozvoj této aktivity však brzdila nedokonalá technika a nedostatečná výbava pro provedení požárního útoku. Když se ale chce, tak se dílo podaří. Např. díky: Václavu Doulemu byla vyrobena káď, dále díky Vítovi Kůsů byla sestavena PS 12 o objemu 1500 ccm z darované kvildské stříkačky a z motoru vyřazené sanitky 1203 – apod.

 Dále jsme se složili částečně z vlastních finančních prostředků a částečně z prostředků společné kasy SDH Zdíkovec na doplnění chybějící techniky…  Všechny překážky byly s velkým odhodláním překonány a mužstvo bylo připraveno pustit se do bojů. Na konci června jsme se vydali do Svaté Máří, kde jsme měli možnost porovnat síly se špičkou kraje, která sestřelí terče pod 19 sekund. Dále jsme se zúčastnili soutěží v Budilově, Vimperku, Nišovicích, Lčovicích, Prachaticích, Stachách, Bohumilicích a Kalenicích.

 V některých soutěžích jsme zaplatili „nováčkovskou daň“ vinou nervozity, nezkušenosti, respektu k soupeřům, ale i obyčejné smůly. Také jsme se přesvědčili, že se z některými týmy můžeme směle rovnat. Např. nejlepší čas 25,95 sec. z Bohumilic nás  utvrdil v tom, že naše snažení má smysl.

 Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří nás v našem snažení podporovali: Děkujeme všem sponzorům: Ing. Jan Klenor, z Patria Direct, Ing. Pavel Hýsek – Auto Base, Truhlářství František Cais a dalším.

Děkujeme také zdíkovským, stachovským a kvildským hasičům. SDH Stachy a SDH Zdíkov nám pomohli s prvotními problémy s hledáním tréninkové plochy a zapůjčením chybějící techniky. Kvildským děkujeme za dar materiálu a hlavně  již zmíněné PS, pomocí které byla postavena PS o objemu 1500 ccm. Při stavbě  této PS patří náš velký dík p. Vladimíru Jírovcovi z Benešovy hory. Děkujeme veliteli sboru Františku Caisovi a ostatním členům SDH Zdíkovec, kteří nás podporovali… Zejména p. Karlu Tomáškovi a p. Josefu Benešovi, neboli „Benžovi“, kteří nám byli nápomocni zkušenostmi a radami…..

 A na závěr – pokud pominu sebe – mi dovolte poděkovat za nás všechny, členům soutěžního družstva včetně náhradníků.. Našli chuť, motivaci a vůli dělat hasičský sport. Obětovali  jiné prázdninové aktivity a čas během víkendů a leckdy i šidili dovolenou jenom proto, aby se sešli na tréninku nebo předvedli kvalitní útok na soutěži…

 Věřím tomu, že příští rok vylepšíme naše časy a umístění… Dále věřím tomu, že soupeři začnou poznávat motivaci, vůli,týmového ducha a hlavně sílu party kluků, kteří na každé soutěži budou nastupovat k požárnímu útoku, a to pod společnou hlavičkou - SDH Zdíkovec.

 

 

                                                                                                                            Autor: MaK

 

 

 

zpět